..

Beknopte Algemene voorwaarden 

 

Onze uitgebreide Algemene Voorwaarden zijn van toepassing, maar die zijn heel formeel opgesteld.

 

Daarom in het kort enkele belangrijke voorwaarden:

 

Betalingsverplichting workshops, trainingen en andere activiteiten

*Aanmelden voor workshops, trainingen en andere activiteiten is gewenst. Wij kunnen dan bijhouden hoeveel aanmeldingen er zijn en of de activiteit nog wel of geen ruimte biedt voor jou. 

 

*Als je onverhoopt niet kan deelnemen wanneer je je al aangemeld hebt voor een training, thema middag, traject of andere activiteit anders dan retraite of jaartraject, laat ons dat dan minimaal 7 dagen van tevoren weten. 

 

*Annulering na inschrijving, anders dan voor een meerdaags programma, retraite of jaartraject, is mogelijk zonder betalingsverplichting van de kosten, tot maximaal één week voor aanvang van de activiteit. 

In dat geval wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Na aftrek van administratiekosten worden de reeds betaalde kosten teruggestort. 

 

*Bij annulering binnen een week voor aanvang van de activiteit maar voor de laatste 24 uur, anders dan voor een meerdaags programma of jaartraject, wordt de helft van de betaling teruggestort en blijft de verplichting bestaan het verschuldigde bedrag te betalen. 

 

*Als je je binnen de 24 uur afmeldt voorafgaand aan de activiteit ben je het hele deelnamebedrag verschuldigd ivm voorbereiding en inkoop.

 

*Ook bij niet verschijnen op de activiteit zonder afmelding zijn de volledige kosten van de activiteit verschuldigd. 

 

*Verzuim van trainingsuren in een kort- of jaartraject geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van de kosten. Ook bij het voortijdig beëindigen van een traject blijft de verplichting van volledige betaling van de deelnamekosten. Dit geldt ook wanneer er gekozen wordt voor gespreide betaling. In overleg met ons kan je plaats door een vervanger worden ingenomen. 

 

*WY centrum voor Bewust Zijn is gerechtigd de aangeboden activiteit te annuleren of de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een activiteit te wijzigen.

 

Voorwaarden meerdaags programma en jaartraject

Zie hiervoor de uitgebreide Algemene voorwaarden

 

Voorwaarden mbt de retraiteweek en jaarlijkse week WY-in-de-tent

De specifieke annuleringsvoorwaarden voor de retraiteweek en de week WY-in-de-tent staan vermeld bij de informatie van het evenement.

 

Privacy voorwaarden

Zie hiervoor onze Privacyverklaring.