top of page

Beknopte Algemene voorwaarden 

WY Centrum voor Bewust-Zijn biedt diensten en activiteiten aan die terug te vinden zijn op onze websites wycentrumvoorbewustzijn.com en bewusthart.nu.

Op deze diensten en activiteiten zijn onze uitgebreide Algemene Voorwaarden van toepassing, maar die zijn heel formeel opgesteld. Daarom vermelden we hier in het kort enkele belangrijke geldende voorwaarden:

*Aanmelden voor workshops, trainingen en andere activiteiten is gewenst. Wij kunnen dan bijhouden hoeveel aanmeldingen er zijn en of de activiteit nog wel of geen ruimte biedt voor jou. 

*Als je onverhoopt niet kan deelnemen wanneer je je al aangemeld hebt voor een training, thema middag, traject of andere activiteit anders dan retraite of jaartraject, laat ons dat dan minimaal 7 dagen van tevoren weten. 

*Bij annulering na inschrijving tot maximaal één week voor aanvang van de activiteit, anders dan voor een meerdaags programma, retraite of jaartraject, is teruggave van deelnamekosten mogelijk, minus administratiekosten.

*Bij annulering binnen een week voor aanvang van de activiteit maar voor de laatste 24 uur, anders dan voor een meerdaags programma, retraite of jaartraject, wordt de helft van de betaling teruggestort en blijft de verplichting bestaan het verschuldigde bedrag te betalen. 

*Bij annulering binnen de 24 uur voorafgaand aan de activiteit blijf je het hele deelnamebedrag verschuldigd.

*Bij niet verschijnen op de activiteit zonder afmelding blijven de volledige kosten van de activiteit verschuldigd. 

*Verzuim van trainingsuren in een kort- of jaartraject geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van de kosten. Ook bij het voortijdig beëindigen van een traject blijft de verplichting van volledige betaling van de deelnamekosten. Dit geldt ook wanneer er gekozen wordt voor gespreide betaling.

*Verdere voorwaarden meerdaags programma of trajecten staan in de Algemene Voorwaarden.

*WY centrum voor Bewust Zijn is gerechtigd de aangeboden activiteit te annuleren of de datum, het aanvangstijdstip, de tijden en de locatie van een activiteit te wijzigen.

*De specifieke annuleringsvoorwaarden voor de retraiteweek en de week WY-in-de-tent staan vermeld bij de informatie van deze evenementen.

 

Privacy voorwaarden

Zie hiervoor onze Privacyverklaring.

bottom of page