top of page

vr 02 apr

|

Copacabana, Salon voor de Levenskunsten

The New Dance

Arjan en Yvette kijken er naar uit om samen met jullie in de opeenvolgende avonden te zakken in de prachtige samensmelting van man vrouw energie. Daar, waar we de uitersten mogen ontmoeten, in jouw zelf en in elkaar. Daar, waar de aanraking van seksualiteit en intimiteit een helende werking heeft.

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
The New Dance
The New Dance

Tijd & Locatie

02 apr 2021, 20:00 – 22:30

Copacabana, Salon voor de Levenskunsten, Overakkerstraat 190, 4834 XP Breda, Nederland

Over het Evenement

The new Dance A deep male and female experience between you and your partner.

(english translation below)

Wij heten je welkom bij The New Dance.

Een "dans" bijeenkomst waarin jij en je partner de diepe lagen van "Samen-Zijn" ervaren.

De dans vertelt het verhaal waarbij jullie zakken in het pure liefdesveld, man vrouw. Waarin leiden en volgen, aanwezigheid en overgave, eren en geëerd worden, samensmelten en overstromen samenvallen in de ontmoetingen met dans, beweging en contact oefeningen. De energie die dan vrij komt brengt je in diepere connectie met jezelf en de liefde en intimiteit tussen jou en je partner.

Arjan en Yvette kijken er naar uit om samen met jullie in de opeenvolgende avonden te zakken in de prachtige samensmelting van man vrouw energie. Daar, waar we de uitersten mogen ontmoeten, in jouw zelf en in elkaar. Daar, waar de aanraking van seksualiteit en intimiteit een helende werking heeft.

Het uitgangspunt is veiligheid, vertrouwen, volledig aanwezig mogen zijn en overgave. En dat alles voelbaar in de bedding van de man energie en het overstromend hart van de vrouw energie.

The New Dance is Yin in Yang.... en ... Yang in Yin Yin en yang zijn Chinese begrippen die verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Het yin-yang symbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit, waarbij yin vrouwelijkheid symboliseert en yang mannelijkheid. The New Dance integreert deze polariteiten in de dans waardoor er samensmelting ontstaat tussen deze twee energieën en die jullie voelbaar daarin verbindt.

Are you ready to connect in this higher energy?

L

ET OP: Aanmelden noodzakelijk omdat we enkel met koppels of gelegenheidskoppels werken. Ook met een strippenkaart altijd aanmelden als je komt!!!!

Aanmelden door een email te sturen naar yvettebaan@gmail.com of pb-tje Je krijgt dan een tikkie waarmee je vooruit betaalt. Als de betaling binnen is is je plek gereserveerd.

Deelname voor twee personen m/v - Start 15 januari eenmalig introductie prijs: 36 euro per koppel.

Daarna: 

- 5 strippenkaart 2021  = 5 x voor 250 euro per koppel. 

- Jaardeelname 2021   =  7x voor 280 euro 

-  losse avond 55 euro per koppel.

Data 2021 en opbouw in thema's 

vr 15 januari  man en vrouw essentie 

vr 5 maart  leiden en volgen 

vr 2 april   hart en bekken 

za 1 mei   aanraken en geraakt worden 

vr 2 juli    aanwezigheid en overgave 

vr 17 sept   eren en geëerd worden 

za 16 okt   samensmelten en overstromen 

vr 19 nov  liefde en compassie

The new Dance A deep male and female experience between you and your partner.

Arjan and Yvette welcome you to The New Dance. A "dance form" in which you sink deeper into the connection with your partner. 

A Dance in which a connection arises from self-love and self-care in the deep layers of your husband and wife.

The evenings consist of dance and meditation forms with handpan sound healing, where you and your (occasional) partner sink deeper into the pure being of man and woman. In which leading and following, presence and surrender, honoring and being honored, merging and overflowing are experienced and coincide in the dance. The energy that is then released brings you into a deeper connection with yourself and the love between you and your partner.

Arjan and Yvette look forward to sinking deeper and deeper into the beautiful fusion of man woman energy together with you and your partner in the various consecutive evenings. Where we may meet the extremes in yourself and in each other. Where the touch of sexuality and intimacy has a healing effect. The starting point is safety, trust, being able to be fully present and surrender.

And all that in the bed of the man's energy and the overflowing heart of the woman's energy.

The New Dance is Yin in Yang ... and ... Yang in Yin Yin and yang are Chinese concepts that refer to two opposing principles or forces that permeate all aspects of life and the universe. The yin-yang symbol is the Ancient Chinese representation of cosmic duality, where yin symbolizes femininity and yang masculinity. The New Dance integrates these polarities in the dance, creating an amalgamation between these two energies and connecting you tangibly within them.

Are you ready to connect in this higher energy?

Share This Event

bottom of page