top of page

do 17 mrt

|

WY centrum voor Bewust-Zijn

Satsang - meditatie - silence - soundhealing

Satsang betekent "samen zijn in waarheid". We hebben het allen zelf te doen, maar niet alleen. Je bent welkom om samen met mij en anderen te praten en te delen. Met een geleide meditatie zijn we eerst in stilte. Na de Satsang eindigen we met een korte soundhealing om te ontspannen en aanvaarden.

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
Satsang - meditatie - silence - soundhealing
Satsang - meditatie - silence - soundhealing

Tijd & Locatie

17 mrt 2022, 19:30 – 22:00

WY centrum voor Bewust-Zijn, NMI gebouw, zij ingang Coornhertstraat bij hek, 3314 EG Dordrecht, Nederland

Over het Evenement

Deze avond is voor iedereen die behoefte heeft aan delen en samen zijn.

Wat is Satsang?  Het woord komt uit het Sanskriet:  Sat is waarheid en Sanga gemeenschap.  Satsang betekent: "samen zijn in waarheid".  De essentie van satsang is de openbaring van datgene wat in voortdurende stilte altijd aanwezig is.

Het gevoel van alleen zijn kan diepe impact hebben. In deze tijd wordt dat nog eens versterkt. Waar staan wij allen? Staan we alleen? Of zijn we All-één? All 2gether one?

Deze avond is voor iedereen omdat we allen het alleen zijn bij ons dragen en we daarmee een dragend veld kunnen neerzetten met elkaar, voor elkaar....

Waar sta jij alleen in? En waarin kun je in alleen zijn de verbinding terug halen naar jezelf en de ander. Bestaat er zoiets als alleen zijn? Of zijn we altijd all-een.

Al jouw vragen en delen is welkom op deze avond.

Yvette: "Deze twee uur neem ik je graag mee in de verbinding die voorbij kan gaan aan het gevoel van alleen.. We hebben het allen zelf te doen, maar we hoeven het niet alleen te doen. Je bent welkom om samen met mij en anderen te praten en te delen over wat ons raakt in dit thema. Met een geleide meditatie zijn we vooraf eerst in stilte met dat wat ons verbindt in de dualiteit. Ik eindig deze avond met het geven van een kleine soundhealing waarin je mag ontspannen. Je lichaam kan daarin de release krijgen die het nodig heeft om deze spanningsvolle tijd te aanvaarden."

TOEN STILTE BINNENKWAM 

Ik hoorde stilte binnenkomen 

op een onbewaakt moment 

Verroerde me niet 

het ademen nauwelijks hoorbaar 

De stilte nam plaats in een stoel tegenover me 

En zweeg 

Ik wist niet goed wat te zeggen en besloot me te spiegelen aan haar 

Zo zaten we woordloos achteloos gedachteloos 

En alles werd gezegd en alles werd gezwegen

(Bo Baden)

Yvette is energie-werker, inspirator en soundhealer. Zij is gericht op de werking van het lichaam, daar is het waar alles gevoeld wordt. Daar is waar de diepere boodschap in het voelen te vinden is. Ze laat je graag ervaren wat jouw lichaam jou vertelt en wat je daarin mag horen om langzaamaan opnieuw contact te krijgen met jouw kracht en bestaansrecht hier op aarde.

Ben je bereid deze stap te nemen voorbij alle gedachten patronen die jou belemmeren je blij en vrij te voelen? Dan ben je welkom bij deze satsang. Inloop vanaf 19:15 uur.

Deze avond is voor iedereen die in deze tijd behoefte heeft aan delen en samen zijn. 

Opgeven is wel verplicht aangezien er plaats is voor een max aantal mensen in deze ruimte.

Lokatie WY centrum voor Bewust-Zijn, in NMI gebouw, zaal de Nieuwe ruimte

Adres: ingang op de hoek van de Coornhertstraat en Vlietweg in Dordrecht. 

De entree is op donatie basis. Richtprijs 10,-

AANMELDEN via wycentrum@gmail.com of via de aanmeldknop

ENGLISH:

The feeling of being alone can have a profound impact. In this time this is further reinforced. Where are we all? Are we alone? Or are we All-one? all 2gether one?

This evening is for everyone because we all carry being alone with us and with that we can create a supporting field with each other, for each other ....

What are you alone in? And in which you can bring back the connection to yourself and the other in being alone. Is there such a thing as being alone? Or are we always all-one.

All your questions and sharing are welcome on this evening.

Yvette: "These two hours I like to take you into the connection that can go beyond the feeling of being alone .. We all have to do it ourselves, but we don't have to do it alone. You are welcome to talk and share with me and others about what touches us in this theme. With a guided meditation we are in silence with that which connects us in duality. I end this evening by giving a small sound healing in which you can relax. Your body can get the release it needs to accept this tense time. "

WHEN SILENCE ARRIVED

 I heard silence coming in at an unguarded moment 

Didn't move breathing is barely audible 

The silence settled in a chair across from me And kept silent 

I wasn't sure what to say and decided to mirror me to her 

So we sat wordless carelessly thoughtless 

And everything was said and everything was kept silent

(Bo Baden)

Yvette is an energy worker, inspirator and sound healer. She is focused on the functioning of the body, there it is where everything is felt. There is where the deeper message can be found in the feeling. She would like to let you experience what your body tells you and what you can hear in it to slowly reconnect with your strength and right to exist here on earth.

Are you willing to take this step beyond any thought patterns that keep you from feeling happy and free? Then you are welcome at this satsang. Walk-in from 19:15 PM.

This evening is for everyone who needs to share and be together during this time. The corona rules are enforced.

Registration is mandatory as there is room for a maximum number of people in this space.

Location WY center for Awareness, in NMI, 'Nieuwe Ruimte' Address entrance on the corner of Coornhertstraat and Vlietweg in Dordrecht. 

The entrance is on a donation basis. SIGN UP via wycentrum@gmail.com or the button

Share This Event

bottom of page