top of page

vr 09 okt

|

WY centrum, zaal Nieuwe Ruimte

All-één Zijn Samen \ meditatie, delen, soundhealing

De week van de eenzaamheid. Het gevoel van eenzaam zijn kan diepe impact hebben. In deze tijd wordt dat nog eens versterkt. Waar staan wij allen? Staan we alleen? Of zijn we All-één? Yvette neemt je mee in de verbinding die voorbij kan gaan aan eenzaam.

Registratie is afgesloten
Andere evenementen bekijken
All-één Zijn Samen \ meditatie, delen, soundhealing
All-één Zijn Samen \ meditatie, delen, soundhealing

Tijd & Locatie

09 okt 2020, 14:00 – 16:00

WY centrum, zaal Nieuwe Ruimte, Hugo de Grootplein 1, zij ingang Coornhertstraat, 3314 AA Dordrecht, Nederland

Over het Evenement

De week van de eenzaamheid.

Het gevoel van eenzaam zijn kan diepe impact hebben. In deze tijd wordt dat nog eens versterkt. Waar staan wij allen? Staan we alleen? Of zijn we All-één?

Ben je bereid deze stap te nemen voorbij alle gedachten patronen die jou belemmeren je blij en vrij te voelen? Dan ben je welkom bij deze satsang op vrijdag van 14 tot 16 uur Inloop vanaf 13:45 uur.

Deze twee uur neem ik je graag mee in de verbinding die voorbij kan gaan aan eenzaam. We hebben het allen zelf te doen, maar we hoeven het niet alleen te doen. Je bent welkom om samen met mij en anderen te praten en te delen over wat ons raakt in dit thema. 

Met een geleide meditatie zijn we in stilte met dat wat eenzaamheid betekent en waar je je kan verbinden voorbij deze onmacht en afgescheiden voelen. 

Ik eindig deze middag met het geven van een kleine soundhealing waarin je mag ontspannen. Je lichaam kan daarin de release krijgen die het nodig heeft om deze spanningsvolle tijd te aanvaarden.

Yvette is holistisch energetisch therapeut, inspirator en soundhealer. Zij is gericht op de werking van het lichaam, daar is het waar alles gevoeld wordt. Daar is waar de dieper boodschap in het voelen te vinden is. Ik laat je graag ervaren wat jouw lichaam jou vertelt en wat je daarin mag horen om langzaamaan opnieuw contact te krijgen met jouw kracht en bestaansrecht hier op aarde.

Deze middag is dus voor iedereen die in deze tijd behoefte heeft aan delen en samen zijn. De corona regels worden gehandhaafd.

Opgeven is wel verplicht aangezien er plaats is voor een max aantal mensen in deze ruimte.

Lokatie WY centrum voor Bewust-Zijn, zaal Nieuwe Ruimte,  Adres: ingang op de hoek van de Coornhertstraat en Vlietweg in Dordrecht. tel 0610257152

De entree is op donatie basis. AANMELDEN via:  wycentrum@gmail.com

English translation: All-one Are Together. An afternoon with sharing, being together, meditation and a sound journey (on a donation basis) The week of solitude. The feeling of being lonely can have a profound impact. In this time this is further reinforced. Where are we all? Are we alone? Or are we All-one?

These two hours I gladly take you into the connection that can go beyond loneliness. We all have to do it ourselves, but we don't have to do it alone - you are welcome to talk and share with me and others about what touches us on this theme. With a guided meditation we are in silence with that which means loneliness and where you can connect beyond this impotence and feel separated. I end this afternoon by giving a small sound healing in which you can relax. Your body can get the release it needs to accept this tense time.

Yvette is a holistic energetic therapist, inspirator and sound healer. It is focused on the functioning of the body, there it is where everything is felt. There is where the deeper message can be found in the feeling. I would like to let you experience what your body tells you and what you can hear in it to slowly reconnect with your strength and right to exist here on earth.

Location WY center for Awareness New space Address entrance on the corner of Coornhertstraat and Vlietweg in Dordrecht. tel 0610257152 The entrance is on a donation basis. SIGN UP via wycentrum@gmail.com

Share This Event

bottom of page